top of page

HelseRespons Dialog er utviklet slik at det er enkelt for alle pasientgrupper å få kontakt med kontoret uten å måtte ringe inn per telefon.

Med våre løsninger er det enkelt for pasientene å bestille time, forespørre reseptfornyelser, endre oppsatt time, eller gjøre andre henvendelser - uten å måtte logge seg inn med BankID.

Det er i dag flere hundre fastlegekontor som benytter HelseRespons i kombinasjon med andre verktøy og tjenester, slik at færrest mulig pasienter må sitte i telefonkø for å komme i kontakt med legekontoret.

Med HelseRespons Dialog kan fastleger nå alle sine pasienter med elektronisk kommunikasjon på en trygg og kostnadseffektiv måte.

For fastleger

Som gjør hverdagene enklere.

FUNKSJONALITET

HelseRespons Dialog gir kontoret muligheten til å enkelt sende korte beskjeder til pasienter med registrert mobilnummer.

Legekontoret bestemmer selv hvilke SMS-tjenester som skal være tilgjengelig for pasientene.

Med HelseRespons integrert i journalsystemet, settes timepåminnelser direkte i timeboken og timebekreftelser sendes automatisk når pasienten settes på time.

 

Det er også enkelt å sende korte SMS-beskjeder uten sensitivt innhold, direkte fra journalen til pasienten. 

SMS-dialog

Med tjenesten Online Timebok kan pasienten selv enkelt bestille ledig time, uten bruk av BankID. 

 

Booking eller endring av time i Online Timebok gjøres via legekontoret sin hjemmeside eller i mobilappen.

Det er opp til legekontoret om det kun er registrerte pasienter som kan benytte seg av denne tjenesten, eller om den skal være åpen for alle.

Tilgjengelige timer synkroniseres med timeboken i journalsystemet.​​

Online Timebok

Pasienter kan enkelt sende en elektronisk timeforespørsel via SMS, mobilapp eller legekontoret sin hjemmeside.

Pasienten varsles via SMS eller HelseRespons-appen når timen har blitt satt opp.

 

Tjenesten kan også benyttes av pasientene til å sende forespørsler om endring eller kansellering av time.  

 

Timeforespørsel kan benyttes både alene og sammen med Online Timebok. 

Timeforespørsel

Telefoner angående fornying av resepter kan legge beslag på mye tid på et fastlegekontor. 

 

Med HelseRespons er det enkelt for alle pasientgrupper å gjøre reseptforespørsler enten via SMS, mobillapp eller legekontoret sin hjemmeside. 

 

Forespørslene kan håndteres av legesekretærene via EPJ, som kan sortere og klargjøre de for fastlegen til godkjenning.

Fornying av resept

PasientPost er i praksis en digital brevtjeneste som kan erstatte fysisk brevpost.

Med PasientPost kan legekontoret sende brev, prøvesvar, journalutskrifter, informasjon, bilder og annen sensitiv informasjon til pasientene elektronisk på en rask, enkel, trygg og langt rimeligere måte. 

 

- PasientPost er godkjent for bruk av takst 1bd

- Over 93 % av all PasientPost som sendes blir lest.

PasientPost

Med denne tjenesten kan pasientene enkelt sende forespørsler om ting som ikke er medisinsk relater.

Dette kan f.eks. være spørsmål om når kontoret er åpent, parkering, ventetid osv.  

 

Tjenesten kan også benyttes til henvendelser angående endring eller kansellering av time, hvis klinikken ikke benytter tjenesten for timeforespørsel. 

Andre henvendelser/Kontakt

Oppsett av nettside, webdesign, domenenavn, hosting og skjema for timebestilling + resept. Kontoret kan selv legge ut informasjon og nyheter. 

 

Et eksempel på hvordan hjemmesiden kan se ut:

 https://helserespons.no/web/superdoc/    

Hjemmesider

For en smidigere praksis og bedre pasientomsorg.

FORDELER

Med HelseRespons har du muligheten til å ha dialog med alle pasienter som har egen mobiltelefon.

 

Pasientene trenger ikke opprette bruker eller logge seg inn med BankID for å benytte seg av våre løsninger.

Du når alle

pasienter

HelseRespons gir klinikken fleksibiliteten til å tilpasse pasientdialogen etter egne behov.

 

Alle funksjoner kan enkelt aktiveres eller deaktiveres, slik at kun ønskede tjenester er tilgjengelige for pasientene.

 

Meldinger kan sendes enten som SMS for enkel, ikke-sensitive informasjon (f.eks. timepåminnelser), eller som PasientPost for lengre brev, innkallinger, prøvesvar, etc., som kan inneholde sensitiv informasjon.

Fleksible

løsninger

HelseRespons effektiviserer dialogen mellom kontoret og pasientene.

Bedre arbeidsflyt og mindre telefoner inn til kontoret frigir ressurser og vil kunne gi betydelige tids- og kostnadsbesparelser.

 

Automatiserte tjenester som elektroniske timeinnkallinger, påminnelser og PasientPost reduserer behovet for manuell oppfølging per telefon og brevpost.

Slik sikrer man at pasientene møter opp til oppsatt time og får den informasjonen de har behov for.

Spar tid og

penger

Praksis med 2 samtidige brukere

PRISEKSEMPEL

Total månedspris for praksisen:

 1 597* kr eks. mva.

*Legekontoret betaler i tillegg kun stykkpris for utgående SMS-er og PasientPost

Prisene for HelseRespons PasientDialog baserer seg på en basis-lisens og brukerlisenser pr. behandler. For større behandlingssenter og private sykehus er pris etter avtale. 

 

Basislisensen gir tilgang til alle tjenester i HelseRespons inkl. Integrasjon mot EPJ, SMS, Online Timebok, timeforespørsel, PasientPost, hjemmeside m.m.  

Det er gratis for pasientene å benytte HelseRespons! 

HelseRespons kan brukes både som integrert og som frittstående løsning!

INTEGRERT ELLER FRITTSTÅENDE?

Vi gleder oss til å høre fra deg

bottom of page