top of page

HelseRespons Dialog er utviklet slik at det er enkelt for alle pasientgrupper å få kontakt med kontoret uten å måtte ringe inn per telefon.

Med våre løsninger er det enkelt for pasientene å bestille time, forespørre reseptfornyelser, endre oppsatt time, eller gjøre andre henvendelser - uten å måtte logge seg inn med BankID.

Det er i dag flere hundre fastlegekontor som benytter HelseRespons i kombinasjon med andre verktøy og tjenester, slik at færrest mulig pasienter må sitte i telefonkø for å komme i kontakt med legekontoret.

Med HelseRespons Dialog kan fastleger nå alle sine pasienter med elektronisk kommunikasjon på en trygg og kostnadseffektiv måte.

For fastleger

Som gjør hverdagene enklere.

FUNKSJONALITET

HelseRespons Dialog gir kontoret muligheten til å enkelt sende korte beskjeder til pasienter med registrert mobilnummer.

Legekontoret bestemmer selv hvilke SMS-tjenester som skal være tilgjengelig for pasientene.

Med HelseRespons integrert i journalsystemet, settes timepåminnelser direkte i timeboken og timebekreftelser sendes automatisk når pasienten settes på time.

 

Det er også enkelt å sende korte SMS-beskjeder uten sensitivt innhold, direkte fra journalen til pasienten. 

SMS-dialog

Med tjenesten Online Timebok kan pasienten selv enkelt bestille ledig time, uten bruk av BankID. 

 

Booking eller endring av time i Online Timebok gjøres via klinikken hjemmeside eller i mobilappen.

Det er opp til legekontoret om det kun er registrerte pasienter som kan benytte seg av denne tjenesten, eller om den skal være åpen for alle.

Tilgjengelige timer synkroniseres med timeboken i journalsystemet.​​