top of page

Enkel og kostnadseffektiv oppfølging av de som er satt opp på time eller til kontroll.

HelseRespons Dialog er utviklet slik at det er enkelt for alle pasientgrupper å få kontakt med helsestasjonen uten å måtte ringe inn per telefon eller logge seg inn med BankID.

Det er i dag mange helsestasjoner som benytter HelseRespons for  effektiv elektronisk kommunikasjon og oppfølging av sine brukergrupper.

For helsestasjoner

Som gjør hverdagene enklere.

FUNKSJONALITET

HelseRespons Dialog gir helsestasjonen muligheten til å enkelt sende korte beskjeder til alle brukere og og pasienter med registrert mobilnummer.

Helsestasjonen bestemmer selv hvilke SMS-tjenester som skal være tilgjengelig for pasientene.

Med HelseRespons integrert i journalsystemet, settes timepåminnelser direkte i timeboken og timebekreftelser sendes automatisk når pasienten settes på time.

 

Det er også enkelt å sende korte SMS-beskjeder uten sensitivt innhold, direkte fra journalen til pasienten. 

SMS-dialog

Med tjenesten Online Timebok kan brukere av helsestasjonen selv enkelt bestille ledig time, uten behov for BankID. 

 

Booking eller endring av time i Online Timebok gjøres via helsestasjonen sin hjemmeside eller via mobilappen. 

Det er opp til helsestasjonen selv hvem som kan benytte seg av tjenesten.

Tilgjengelige timer synkroniseres med timeboken i journalsystemet.​​

Online Timebok

I HelseRespons har klinikken muligheten til å tillate pasienter å sende elektroniske forespørsler om fornying av resepter. Pasientene kan sende forespørsel