top of page

HelseRespons.com

Personvernerklæring

HelseRespons tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene vi tilbyr. I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi behandler personopplysningene til besøkende på nettsiden vår HelseRespons.com.

1. Formål
Formålet med behandlingen av personopplysninger som samles inn via Helserespons.com er å gi ut informasjon om våre produkter og tjenester samt kommunisere med våre kunder på et enkelt og brukervennlig vis.

 

HelseRespons er levert av HelseRespons AS. HelseRespons er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn via HelseRespons.com.

 

HelseRespons.no inneholder et administrasjonsgrensensnitt beskyttet med egen innlogging for de Legekontor/Behandlingssteder som benytter seg av produkter i HelseResponsporteføljen. Denne personvernerklæringen beskriver ikke databehandlingen som gjelder administrasjonsgrensesnittet. Det er opprettet egne databehandleravtaler mellom HelseRespons AS og hvert enkelt legekontor som beskriver hvordan data tilhørende legekontoret behandles i administrasjonsgrensesnittet. Denne informasjonen er også tilgjengelig via grensesnittet bak legekontorenes innlogging.

 


2. Rettslig grunnlag
Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke kontaktskjemaene og øvrig funksjonalitet på nettsiden. Før du sender en melding til oss via nettsidens kontaktskjema vil du bli opplyst om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

 


3. Kontaktskjema og nyhetsbrev
Kontaktskjemaene er en enkel måte for deg å henvende deg til oss på. Informasjonen du registrerer i våre kontaktskjema er nødvendige for at vi skal kunne følge opp og besvare din henvendelse på et effektivt vis. Det er valgfritt å benytte deg av kontaktskjemaene. Du kan velge å heller sende oss en e-post eller ringe oss direkte på oppgitt nummer/e-postadresse.

På vår hjemmeside kan du velge å tegne deg på listen for å motta nyhetsbrev. Informasjonen du registrerer i dette skjemaet er nødvendig for at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev. Det er valgfritt å melde seg på denne listen og du kan når som helst melde deg av igjen ved å ta kontakt med oss eller følge lenke for dette i nyhetsbrevet.

 


4. Teknisk informasjon
Når du besøker helserespons.com blir din IP-adresse, tidspunkt for forespørselen, info om nettleser, inkludert valg språk, loggført i en applikasjonslogg. Dette er informasjon som normalt logges på enhver nettside og kreves for at løsningen skal kunne fungere på gitt plattform og fungerer slik den skal. Dette gir oss også informasjon som er nødvendig for å identifisere og løse problemet dersom det skulle oppstå en feil.

 


5. Bruksanalyse
Helserespons.com benytter Google Analytics. Dette er et verktøy som gir anonymiserte rapporter på hvordan nettsiden benyttes og gir verdifull input til tjenesteutvikleren for å kunne identifisere behov for tjenesteforbedringer.

 


6. Informasjonskapsler
For å optimalisere brukeropplevelsen av tjenesten, benytter hjemmesiden informasjonskapsler. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig. Det er mulig å besøke hjemmesiden uten at informasjonskapsler er i bruk. Dette gjøres ved at du velger innstillinger for dette i din nettleser.

 


7. Kilder til personopplysninger
Personopplysningene som behandles gjennom HelseRespons er lagt inn eller generert av deg selv. Det er ingen innhenting av informasjon fra eksterne register eller tjenester.

 


8. Tilgang til personopplysninger
Personopplysninger som behandles vil kun være tilgjengelig for autorisert personell med tjenestlig behov tilknyttet tjenesteleverandøren.

Ingen opplysninger registrert via helserespons.no utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

 


9. Rettigheter og informasjonskrav
Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor til enhver tid tilgjengelig fra nettsiden til ditt legekontor.

 

Som bruker av HelseRespons har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som behandles.

  • å kreve at feilaktige personopplysninger rettes eller fjernes*.

  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)

  • å kontakte den behandlingsansvarlige (som i dette tilfellet vil være legekontoret/klinikken du har benyttet HelseRespons til å kommunisere med) hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.


*Dersom det avdekkes feil i personopplysninger som kommer fra legekontor/klinikk må du ta direkte kontakt med disse for å rette opp i opplysningene.

 


10. Lagring og sletting
Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det kommunikasjonsformålet tjenesten brukes til.

 

Informasjon registrert via kontaktskjema: Informasjonen du sender til oss via nettsidens kontaktskjema vil oppbevares i vårt supportsystem med det formål å behandle henvendelsen din og kunne følge opp ditt kundeforhold med oss.

Teknisk informasjon: Ulike deler av applikasjonsloggen oppbevares i tilstrekkelig tid til å sikre at tjenesten fungerer slik den skal og at kundene mottar den servicen de har krav på.

 


11. Sikkerhet
HelseRespons.com sikres i tråd med kravene i den gjeldende personopplysningsloven. Tjenesteleverandør HelseRespons AS følger Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten. Dette er et omforent sett med krav til informasjonssikkerhet basert på den gjeldende personvern- og helselovgivningen. Se www.normen.no for mer informasjon.

 

HelseRespons AS har ivaretatt informasjonssikkerhetstiltak og interne rutiner for å verifisere at ingen personopplysninger kommer på avveie eller blir benyttet for andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

All kommunikasjon mellom helserespons.no og baksystem, inkludert meldingene som sendes fra kontaktskjemaene, er sikret med Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) som gir autentisering og kryptering av sendte data ved hjelp av digitale sertifikater.

 


12. Kontaktinfo
Ved behov for utvidet informasjon vedrørende personvern og sikkerhet i HelseRespons, ta kontakt med systemutvikler HelseRespons AS på post@helserespons.no

 

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via helserespons.no slik at du til enhver tid er informert om hvordan personopplysninger behandles.

 

 

Sted: Trondheim
Publisert: 21.12.2023
Sist endret dato: 21.12.2023
HelseRespons AS

Om du ønsker nærmere informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i hver av de ulike tjenestene til HelseRespons finner du dette her:

bottom of page