top of page

Slik kan du få ned trykket på telefonen, og bli mer tilgjengelig for alle pasientgrupper – selv de uten BankID


– Jeg husker fortsatt hvor mye telefonen ringte da jeg jobbet som helsesekretær for 15 år siden. Det var eneste måte å få kontakt med oss på, for det fantes ingen digitale løsninger på den tiden. Så telefonen ringte og ringte, mens jeg prøvde å rekke alt jeg skulle, forteller Lena Ervik, autorisert helsesekretær og kundeansvarlig i HelseRespons.Hadde Lena fortsatt jobbet som helsesekretær, hadde det sett annerledes ut med de digitale løsningene som finnes i dag. Men hvordan hadde det vært?


Etter at hun begynte å jobbe i HelseRespons, har Lena hospitert hos en del legekontor. Hun syns alltid det er spennende å se hvilke løsninger de ulike legekontorene har og hvordan de gjør arbeidsdagen enklere. Her forteller hun hvordan andre legekontor har blitt mer tilgjengelige ved hjelp av digitale løsninger.Får ned trykket på telefonen, og pasienten tar kontakt når det passer

For det første har mange legekontor kuttet ned på telefontiden. Kanskje dere har gjort det på deres legekontor også? Dere får begrenset tiden dere sitter i telefonen, og mange opplever at de blir mer effektive.


– Men pasienten kan føle at det er vanskelig å få kontakt, sier Lena, og legger til:


– Derfor er det mange som benytter seg av en digital løsning, som HelseRespons.


Med HelseRespons Dialog kan alle pasientgrupper få kontakt uten å bruke telefon. De som trenger å endre en oppsatt time eller forespørre reseptfornyelser, kan gjøre dette via SMS, HelseRespons-appen, Online Timebok eller legekontoret sin hjemmeside.Kan bruke telefontiden på de som trenger det

Når enkle henvendelser gjøres digitalt, blir det lettere å komme gjennom på telefon for de som trenger det.


– Det er jo for eksempel mye enklere å forklare utslettet til barnet ditt over telefon enn på SMS. Da kan du som helsesekretær stille oppfølgingsspørsmål, og raskt avklare om det haster å få sett på det, sier Lena.


Flere sier også at de liker at de får mer tid til å snakke med pasientgrupper som ikke er så digitale.


Med HelseRespons blir du mer tilgjengelig for alle pasientgrupper.


Får hjelpe pasienter uten BankID

Samtidig er det noen pasientgrupper som ikke ønsker å snakke på telefon. 


– En 15 år gammel gutt vil helst slippe å måtte forklare sine underlivsproblemer i detalj over telefonen for eksempel. Men for han er det lav terskel å ta kontakt på SMS, sier Lena.


Hun forklarer at han kan sende en melding til legekontoret uten å involvere foreldrene sine fordi tjenesten ikke krever BankID ved innlogging. Dette er nyttig for flere pasientgrupper.


– Et av legekontorene jeg hospiterte hos har veldig mange innvandrerkvinner som pasienter. De har ikke BankID, og kan dermed ikke logge seg inn i offentlige løsninger. Derfor er dette legekontoret svært fornøyd med hvordan HelseRespons Dialog gjør det enkelt å få kontakt med alle pasientgrupper, sier Lena med et smil.


Lena forklarer at HelseRespons er for alle – selv de uten BankID. Løsningen gir bedre tilgjengelighet og fleksibilitet i en ellers travel hverdag.Det som går igjen er at HelseRespons Dialog gir bedre tilgjengelighet for alle pasienter:


  1. Pasienten kan bestille resept eller time, når som helst, ikke bare når legekontoret har åpningstid eller telefontid.

  2. Du er mer tilgjengelig på telefon for den som trenger det.

  3. Alle, selv de uten BankID, kan bruke HelseRespons Dialog.Har du spørsmål, eller vil du teste ut HelseRespons Dialog?


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page